Arduino İle Park Sensörü Yapımı

Arduino İle Park Sensörü Yapımı

Malzemeler;

  1. Arduino UNO
  2. Breadboard
  3. Muhtelif Jumper Kablo
  4. Buzzer
  5. HC-SR04
  6. 330 OHM Direnç

Devre Seması;

Not
Direnc kullanmayarak direk + ucu buzzera baglayabilirsiniz ses daha yüksek cıkar ancak buzzer’ın yanma ihtimalini unutmamak gerekli tabi

Kodlama

#define echoPin 6
#define trigPin 7
#define buzzerPin 8

int maximumRange = 50;
int minimumRange = 0;

void setup() {
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

}

void loop() {

int olcum = mesafe(maximumRange, minimumRange);
melodi(olcum*10);

}

int mesafe(int maxrange, int minrange)
{
long duration, distance;

digitalWrite(trigPin,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = duration / 58.2;
delay(50);

if(distance >= maxrange || distance <= minrange)
return 0;
return distance;
}

int melodi(int dly)
{
tone(buzzerPin, 440);
delay(dly);
noTone(buzzerPin);
delay(dly);

}


Bir önceki yazımız olan Arduino Öğreniyorum ! başlıklı makalemizde arduino, arduino başlangıç ve arduino nedir hakkında bilgiler verilmektedir.